TEBEA Steuerberatungsgesellschaft mbH

Hizmetler

GmbH, UG, GmbH & Co. KG, GbR, KG ve Şahıs Şirketleri

Hizmet alanımız tüm tüzel ve özel kişileri kapsamaktadır.

Ulusal vergi anlaşmaları kapsamında, tüm vergi beyannamelerini hazırlıyoruz.

 • Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 • İşletme Vergisi Beyannamesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Gerekli tüm bilançolar yasal düzenlemeye uygun hazırlanır.

 • Ara ve yıl sonu olmak üzere mizan hesaplaması
 • Ticari Hukuk kanununa uygun bilanço hesaplaması
 • Vergi bilanço çevrimi
 • Gelir / Gider hesaplaması
 • Bilanço raporlandırması

 • İtiraz prosedürleri takip edilmekte
 • Vergi denetim desteği verilmekte
 • Güven faaliyetleri / varlık yönetim hizmeti
 • Vasiyetin Yürütülmesi
 • Yetkililer nezdinde temsilcilik
 • Ağır engelli vergisinin hesaplanması
 • Federal İstatistik Ofisine raporlar hazırlanır
 • Federal Merkezi Vergi Dairesine başvurular yapılır
 • Sanatçıların sosyal güvenlik katkı payları hesaplanıp bildirilir

Danışana yönelik ve uygulanabilir çözümler bulmak bizim işimiz.

 • Yönetim Mali Danışmanlığı
 • Kurumsallaşma Danışmanlığı
 • Şirket Geliştirme Danışmanlığı
 • Finans Raporlama Danışmanlığı
 • Ufrs Hizmetleri
 • Kobi Danışmanlığı

Şirketleşme sürecinizde, geleceğinizin başarısı için en uygun ve etkin strateji yollarını gösteriyoruz.

 • Planlama ve konsept geliştirme
 • Şirketleşme ve sürecinin takibi
 • Tüzik kişilik seçim sunumu
 • Yükümlükler ve teşvik bildirimleri

Bordro ve Personel Özlük Sisteminizi kaliteli ellere bırakın.

 • Ücret ve maaş bordrolarının hazırlanması
 • Soka bildirimlerini içeren inşaat maaş bordrolarının hazırlanması
 • SGK işlemlerinin takibi
 • Kısa çalışma ödeneğinin görüntülenmesi, kötü hava ödeneği
 • İstihdam sertifikaları ve ücret vergisi beyannameleri
 • Ticari birliğe bildirimler

Finansal yönetiminize uzman destek sunmak ile birlikte, dijital'de ulaşılırlık sizi bekliyor.

 • Mali muhasebenin düzenlenmesi ve organize edilmesi
 • Kdv Beyannamesi oluşturulması
 • Mali tablo analizi
 • Bütçe planlama desteği
 • Muhasebe verilerinin arşivlenmesi
 • Controlling sisteminin oluşturulması ve takibi